Każdy projekt ma swój cel finansowy (dowolną kwotę w PLN) i limit czasu trwania ustawiony przez twórcę projektu. Maksymalny czas trwania projektu to 75 dni, jednak w przypadku większości kampanii, czas ich trwania nie powinien przekraczać 60 dni. Po zgłoszeniu projektu, doradzimy Ci jak poprawnie dobrać czas trwania kampanii. Kiedy termin ten mija, istnieją dwie możliwości:

  1. Finansowanie Udane: Jeśli projekt otrzymał wsparcie na kwotę równą lub większą niż założony cel, wpłaty od wszystkich wspierających są przekazywane na konto twórcy projektu. Twórca projektu jest od tego momentu odpowiedzialny za zrealizowanie projektu i dostarczenie nagród, zgodnie z tym, co obiecał.
  2. Finansowanie Nieudane: Jeśli projekt NIE uzyskał kwoty wsparcia potrzebnej na zrealizowanie celu, wszystkie wpłaty są zwracane wspierającym. To wszystko.