Nic specjalnego. Projekt dalej akceptuje wsparcie, dopóki nie upłynie jego termin.