Aby była możliwa wypłata pieniędzy po udanym projekcie, Ekipa PolakPotrafi.pl musi zweryfikować tożsamość Projektodawcy oraz poprawność jego numeru rachunku bankowego. W momencie akceptacji projektu, Projektodawca otrzymuje e-mail z informacją o jego Akceptacji, a po zalogowaniu się na PolakPotrafi.pl w jego Panelu Użytkownika pojawia się pomarańczowa zakładka 'Weryfikacja' z informacjami jak dokonać weryfikacji swojego Profilu.

Weryfikacji podlegają: adres e-mail, numer konta bankowego, kompletność profilu oraz wiek. Aby zweryfikować pozytywnie swoje konto, należy postępować według instrukcji podanych w zakładce 'Weryfikacja', czyli:

- w celu weryfikacji adresu e-mail, należy kliknąć w przycisk "Wyślij wiadomość potwierdzającą", a następnie odebrać pocztę i kliknąć w link zawarty w e-mailu,

- w celu weryfikacji konta bankowego, należy wykonać przelew z Rachunku Bankowego należącego do Projektodawcy zgodnie z danymi podanymi na stronie Weryfikacji. UWAGA: W tytule przelewu należy podać DOKŁADNIE taki tytuł transakcji, jaki wyświetlony został w systemie. To bardzo ważne: przelew musi być wykonany bezpośrednio z polskiego konta bankowego należącego do Projektodawcy. W przypadku zakończenia projektu powodzeniem, środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata weryfikacyjna. Wpłata weryfikacyjna NIE MOŻE być dokonana za pomocą wpłaty na Poczcie lub w innym okienku kasowym, gdyż w tym przypadku PolakPotrafi.pl otrzyma niepoprawne dane i Projekt nie będzie mógł być uruchomiony. Przekazana wpłata będzie dopisana do konta Projektodawcy i może zostać wykorzystana do wsparcia dowolnego projektu na PolakPotrafi.pl

- w celu weryfikacji kompletności swojego profilu, należy przejść do zakładki Ustawienia Konta i uzupełnić wszystkie niezbędne pola, tzn.: Miejscowość, Bio oraz Avatar.

- w celu weryfikacji wieku, należy podać datę urodzenia. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią, należy pobrać zgodę rodziców/opiekunów prawnych, wydrukować, poprosić ich o podpis i wgrać do nas na serwer przy pomocy formularza znajdującego się w zakładce 'Weryfikacja'.

Po upływie terminu projektu, jeśli finansowanie jest udane, PolakPotrafi.pl czeka jeszcze 5 dni roboczych na spłynięcie wpłat z kanałów płatniczych o długim czasie księgowania (np. Druczek Płatności/Inny Bank), a po tym okresie, środki są przekazywane na zweryfikowane konto bankowe twórcy projektu.