Opłata pobierana jest tylko od udanych projektów i pozwala nam na pokrycie bieżących wydatków i utrzymanie portalu! Jeśli projekt jest nieudany, PolakPotrafi.pl pokrywa wszelkie koszty płatności oraz zwrotów na konta wpłacających. 

Całkowita prowizja portalu wynosi: 9,9% (7,4% PolakPotrafi.pl + 2,5% koszt płatności).

Dodatkowe informacje: http://www.polakpotrafi.pl/oplaty .