Minimalna wartość nagrody wynosi 1 zł. Nie ma maksymalnej wartości.