Każdy projekt składa się z:

  1. Zapis aktywności: aktualizowane w czasie rzeczywistym komentarze, wpłaty, oraz inne aktywności projektu.
  2. Raport Finansowania: lista wszystkich wpłat z nagrodami i nie tylko, z podziałem na poziomy finansowania.
  3. Centrum komunikacji: skrzynka odbiorcza wszystkich wiadomości od wspierających.
  4. Edycja projektu: możliwość doszlifowania Twojego projektu do perfekcji

Powyższe zakładki są dostępne tylko dla twórców projektu.