Wspierający mogą dofinansować projekt, bez wybrania żadnej nagrody. Najwidoczniej, Twoi wspierający zrezygnowali z tej możliwości otrzymania nagrody.