Tak. Projekt trwa tak długo, aż upłynie jego termin. Do tego czasu, przyjmowane jest każde wsparcie, niezależnie od kwoty już uzyskanej. Jeśli zatem Twój projekt uzyska zakładany poziom finansowania  przed terminem zakończenia finansowania, możesz być pewien, że dostaniesz założoną kwotę oraz – dodatkowo – całą nadwyżkę, która zostanie wpłacona przez wspierających.