Twórcy powinni obowiązkowo poinformować wspierających o każdej zmianie w projekcie. Przejrzystość i zaufanie są tutaj bardzo ważne.
Jeśli zmiana jest istotna, opis projektu może wymagać edycji. Twórca powinien wtedy dodać aktualizacje na stronie projektu.